Showreel - stage designs 
for student thesis movies in the 
Film School in Lodz:
Projekty scenografii do etiud filmowych studentów Łodzkiej Szkoly Filmowej:
Interior design project 
cooperation with architect Anna Dabrowska 
Lodz, Poland:
Projekt aranżacja wnętrz, współpraca z architektem Anną Dąbrowską:
Interior design project 
cooperation with architect Anna Dabrowska 
Lodz, Poland:
Projekt aranżacja wnętrz, współpraca z architektem Anną Dąbrowską:
Back to Top